Креативността на децата – значението на обратната връзка от родителите и преодоляване на страха от критика!

летни курсове по английски език за деца и ученици

Креативността е качество, което може да се развива, но ако опитите на родителите да стимулират това у децата си не се прави по подходящ начин, ефектът може да е обратен на желаното. Похвалите и наградите би трябвало да са внимателно подбрани, така че да не създадат у детето усещането за големи очаквания към него и страх, че няма да може да ги оправдае. Това ще провокира силен страх от грешки, а той от своя страна ще блокира креативността и желанието на детето да експериментира и да изразява идеите си.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Как могат родителите да стимулират креативността на децата?

Един от известните начини за насърчаване на творческото мислене е методът брейнсторминг, в който много идеи се генерират спонтанно, без да се оценяват в момента на изказването им. Това е добър начин да насърчите на детето да изказва идеите си без да се притеснява от грешки или критика. Важно е след това да му помогнете да оцени и подбере най-добрите си идеи.

Детето може да измисли повече от 30 решения на проблем, но креативността му няма да има приложимост, ако то не подбере най-подходящите идеи от тези, които само е предложило.

Даването на обратна връзка от страна на родителите може да бъде много трудна задача, защото е нужно да се избегне смачкване на страстта на детето към креативност и творческо мислене. И все пак, ако не получи обратна връзка, детето е възможно да не види някои критерии или фактори, които определят дали дадената идея е приложима или не.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Дайте обратна връзка на детето чак след като то е имало достатъчно време да изрази спонтанно всички идеи, които му хрумват. Наблегнете на всяко положително нещо, което забележите в предложенията му и му припомнете за предишни пъти, в които е намирало много добри решения или е създавало интересни творения.

Научете детето да намира подходящата форма за креативността си

Обсъдете с детето случаи, в които ситуацията изисква стандартни решения, съществуват определени правила и няма място за експериментиране. Поговорете и за това, че креативността не означава импулсивно поведение или изразяване на каквито и да е идеи, които нямат отношение към темата или проблема, на който се търси решение.

Избирането на подходящ момент за изказване на идеите също е важно. Понякога родителят е зает с неотложна задача и няма възможност да изслуша хрумванията на детето или в класната стая учителят е преценил, че в дадения час няма да остане време за дискусия и обсъждане на идеи. Ако моментът не е подходящ, предложете на детето да си запише идеите в тетрадка и след това да ги обсъди с родителя или учителя.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Креативността носи академични, професионални и лични ползи. С подходящите начини за насърчаване, това умение на детето ви може да се развива и то да му носи голямо удовлетворение от успешно справяне в различни области на живота.

Креативността е свързана и с добре развити когнитивни функции на мозъка. Те са в основата на уменията за учене. Съвременните методи за подобряване на когнитивните функции са свързани с използване на иновативни програми като Fast ForWord. Тя е създадена от невробиолози с цел стимулиране на мозъка да изгражда нови невронни връзки в областите свързани с четене, логическо мислене, слухова обработка, концентрация, работна памет и т.н. Използват се в училищна и в домашна обстановка. Тези програми се прилагат и като успешна интервенция в случаите на дислексия, дефицит на внимание, разстройство на слуховата обработка, аутизъм и други разстройства засягащи уменията за учене.

Източник: Neuroscience News

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord