Разстройство на слуховата обработка – симптоми и контролен списък за всички възрасти

13 Статия Разстройство на слуховата обработка - симптоми и контролен списък за всички възрасти

Има ли детето ми разстройство на слуховата обработка?

Това е често срещан въпрос, тъй като симптомите на разстройство на слуховата обработка не са толкова очевидни. Разстройството на слуховата обработка нерядко бива погрешно разбирано. Слуховата обработка е вътрешна когнитивна функция, която влияе върху всички аспекти на ученето. Знаците за наличие на разстройство на слуховата обработка, които са различни от нормалните спадове и възходи в детското развитие, са много фини. Необходимо е да имате списък с характеристиките на разстройство на слуховата обработка, за да знаете какво да наблюдавате.

Вторият често задаван въпрос е: „Трябва ли да изследвам детето си за Разстройство на слуховата обработка?“

Преди да изпратите детето си на аудиолог, използвайте контролния списък по-долу със симптоми на разстройство на слуховата обработка, за да направите един първоначален скрининг. Ако детето ви има 2-3 признака от изброените в списъка, тогава може да помислите за следващите стъпки. Обаче, ако детето ви има само един или няма никакви признаци от дадените в списъка, това означава, че просто се развива малко по-бавно или че проблемът се състои в нещо различно от разстройството на слуховата обработка.

Ако забележите признаци на разстройство на слуховата обработка от посочените в контролния списък, е важно да предприемете действия за разрешаване на проблема. Разстройството на слуховата обработка има значим ефект върху езиковата обработка. Това означава, че слуховата обработка е изключително важно умение за успешно учене и усвояване на четенето. Докато детето има затруднения със слуховата обработка, то няма да се справя много добре с четенето и задачите в училище.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Най-честите симптоми на разстройство на слуховата обработка

Тъй като при разстройството на слуховата обработка обикновено няма загуба на слуха или признаци на неврологични разстройства, то често остава незабелязано и неразпознато дълго време.

Друг фактор, който усложнява разпознаването на проблемите със слуховата обработка е фактът, че симптомите на разстройството на слуховата обработка често се припокриват с някои други разстройства на ученето – Синдром на дефицит на внимание с хиперактивност, дислексия или просто забавяне в ученето.

Трудности, свързани с разстройство на слуховата обработка

Разстройството на слуховата обработка бива описвано като чуване на звуковете все едно, че човекът се намира под вода. В резултат на това, съществуват три области на затруднения свързани с разстройството на слуховата обработка:

 1. Разпознаване на звуковете. Ако детето не може да улови определени звукове, то може да обърква близкозвучащи думи (например, в английския език думите “frill” и “thrill”), когато ги чува, чете или изписва.
 2. Слухова памет. Ако детето чува речта неясно, то ще се затруднява с разбирането на смисъла и също така ще му е трудно да организира чутото в ума си и да го запаметява. Това пречи и на възприемането на математически факти, следването на инструкции и т.н.
 3. Езикова обработка. Върху тази област, разстройството на слуховата обработка има най-голям негативен ефект. То пречи на способността на детето да разбира и да анализира устната и писмената реч. Това води до негативни академични и социални последици

Ето някои от най-често срещаните предупредителни признаци за наличие на Централно разстройство на слуховата обработка:

 • Затруднения със слушането при фонов шум
 • Терапия на говора е била необходима в ранна детска възраст заради забавяне на езиковото развитие
 • Недобра способност за внимание по време на слушане, лесно губи концентрация
 • Затруднения с разпознаването на звуковете в речта
 • Затруднения с прочитането на глас на различни звукове и думи
 • Недобре развита слухова памет
 • Често погрешно разбира това, което казва говорещият и има нужда информацията да бъде повтаряна
 • Недобре развити умения за експресивен език
 • Бавно отговаря на вербални молби и инструкции

Софтуерната програма Fast ForWord намалява симптомите на разстройство на слуховата обработка като третира корените на проблема

Безплатен доклад за разстройство на слуховата обработка

Контролен списък на симптомите на разстройство на слуховата обработка за всяка една възрастова група

Централното разстройство на слуховата обработка може да бъде резултат от развитието на детето или да е придобито. Разстройство на слуховата обработка, което е свързано с развитието на детето, се открива, когато се наблюдават когнитивни забавяния от ранна детска възраст. Придобитото разстройство на слуховата обработка е свързано със затруднения, които са резултат от външни обстоятелства и фактори като сериозна травма на мозъка. Определен брой умения за слухова обработка биват увредени при разстройството на слуховата обработка, включително: слухово разпознаване, слухова памет и слухова последователност. Можете да научите повече за тези умения тук.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Разстройството на слуховата обработка изглежда по различен начин, когато децата порастват. Дори и при наличие на разстройство на слуховата обработка, уменията за учене и четене се развиват, така че ранните признаци постепенно избледняват, а се появяват нови. За да е по-лесно за родителите да се ориентират и да са информирани за типичните за дадена възраст симптоми, е създаден контролен списък на симптомите според възрастта, който може да е по-полезен отколкото един общ списък на симптомите би бил.

Инфографика – Разстройство на слуховата обработка според възрастта

Предупредителни знаци за разстройство на слуховата обработка в ранна детска възраст и предучилищна възраст

Забавяния в езиковото развитие са най-честите ранни външни признаци за проблем със слуховата обработка. Следователно, те обикновено получават много голямо внимание от страна на родителите и учителите. Обаче, често се срещат и случаи, в които няма забавяне в развитието на говора, но все пак има наличие на разстройство на слуховата обработка. Ето още някои признаци за проблеми със слуховата обработка, за които да следите:

 • Колко бързо се научава да говори
 • Дали има способността да римува
 • Дали различава смислените звукове от фоновия шум
 • Успява ли да запомня истории и текстове на песни
 • Дали може да остава фокусирано върху гласа на човек, докато той/тя говори
 • Звукова локализация – дали разпознава от къде идват звуковете
 • Дали обърква думи близко звучащите думи
 • Дали има забавяне в разпознаването на връзката между буквите и съответните им звукове в думите

Контролен списък за наличие на разстройство на слуховата обработка в начална училищна възраст

Много аспекти на дисфункцията на слуховата обработка се проявяват едва в начална училищна възраст, когато на детето му се налага да се справя с няколко задачи едновременно. Например, четенето с разбиране изисква умение за декодиране И същевременно разбиране на съдържанието. Това означава, че четенето с разбиране изисква високо ниво на ефективност на обработката на информация, което при повечето деца с разстройство на слуховата обработка не е достигнато.

Често срещани симптоми на разстройство на слуховата обработка при деца на възраст 5-10 години са следните:

 • Трудно запомня и следва устни напътствия
 • Има трудности с четенето – изговарянето на думите и/или четенето с разбиране
 • Невнимание в учебните часове, докато си пише домашната работа или чете
 • Погрешно чува думите на песните
 • Много бавно се справя със задачите от домашната работа
 • Трудности със спомнянето на думи

Контролен списък за разстройство на слуховата обработка при тийнейджъри и възрастни

Разстройството на слуховата обработка при тийнейджъри по-трудно се открива, тъй като до достигане на тази възраст повечето проблеми с устното изразяване или езиковите умения обикновено са изчезнали вече. Това не означава, обаче, че проблемите със слуховата обработка също са изчезнали. По-скоро, те се проявяват в затруднения с постигането на добър успех в училище.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Често срещаните признаци на разстройство на слуховата обработка при възрастни и тийнейджъри са следните:

 • Говори по-високо отколкото е необходимо
 • Развитието на по-комплексните умения за четене е спряло и/или има голямо нежелание за четене
 • Разочароващо представяне на важни тестове в училище
 • Бавно се справя на контролни работи и/или при подготвяне на домашната работа
 • Затруднява се със запомнянето на списък или определена последователност от неща
 • Често има нуждата да му бъдат повтаряни думи или изречения
 • Интерпретира думите прекалено буквално

Наблюдения у дома

От изброените по-горе симптоми, затрудненията с фоновия шум (особено в шумната класна стая) са вероятно най-класическият симптом. Това е пространствено влошаване на слуха, което включва затруднения с чуването при фонов шум. Можете да тествате как се справя детето ви със слуховата обработка при наличие на фонов шум като внимателно наблюдавате дали има някакво влошаване на уменията му за слушане, когато сте в шумен ресторант или на шумно спортно събитие.

Разстройството на слуховата обработка често бива тествано като се използва метода за улавяне на темпорални пропуски. Този метод измерва колко добре даден човек може да различава звуковете при различна скорост. Изследва се и колко добре човек може да обработва звуковете като ги изговаря в правилната последователност. Идеята на този метод може да се прилага и като родителите наблюдават дали детето често погрешно произнася някои думи като размества звуковете на думите, докато говори. Това предполага, че детето не обработва по правилен начин последователността на звуковете, а това е симптом на разстройство на слуховата обработка.

Друг вид тестване е наблюдаване на слуховото представяне при акустични сигнали с по-ниско качество. Идеята е да се измери колко добре детето може да различи звуковете, когато са тихи или има някакво изкривяване. Въпреки, че не родителите не могат да постигнат такава прецизност каквато се постига с този метод, те могат да изпробват нещо подобно. Например, те могат да наблюдават дали детето успява да пее текстовете на песните, които харесва по правилен начин или обърква думите.

Можете да тествате по ненаучен начин и много от другите признаци на разстройство на слуховата обработка, които са свързани със слуговото развитие или с друга причина. Когато използвате метода на сравнение на слуховото представяне на детето с това на други деца, най-важното е да внимавате да сравнявате с деца на неговата възраст. Например, умението за слухово разграничаване на звукове – способността да улови разликата между звук „п“ и звук „б“ не е напълно развита до навършване на 6-7 годишна възраст.

Предприемане на действия

Ако разпознавате някои от следващите предупредителни знаци при вашето дете, помислете за предприемане на действия за разрешаване на проблема. Дори и лека степен на разстройство на слуховата обработка може да попречи на детето да изгради автоматичност на декодирането при четене, което от своя страна ще има негативен ефект върху академичния му успех.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Идентифициране на симптомите на разстройство на слуховата обработка в процеса на учене

Тези забавяния в невроразвитието на детето в централната слухова нервна система могат и ще повлияят върху езика, четенето и ученето. Това е важно да бъде взето предвид, тъй като в повечето случаи разстройството на слуховата обработка е причината за затруднения с ученето, т.е. то е източникът на проблема. Това означава, че ако детето има затруднения с ученето и симптоми на разстройство на слуховата обработка са налице, решението е в развиването на слуховата обработка на детето. Това се постига чрез определени упражнения и терапии, които ускоряват слуховото развитие и така се третира успешно разстройството на слуховата обработка, а следователно и проблемите с ученето.

Разстройство на слуховата обработка и затрудненията с ученето

Когато уменията за слухова обработка са ефикасни, бързи и прецизни, това прави изговарянето на глас при четене лесно и помага за постигане на яснота на фонологичния речник, а тези неща са важни за усвояване на основните умения за четене. Симптомите на дислексията и разстройството на слуховата обработка често възникват заедно по тази причина.

Умения за четене, повлияни от разстройство на слуховата обработка

При малките деца основните симптоми на разстройство на слуховата обработка са поведенчески. Например, нежеланието да се ангажира с ученето или прояви на гневни избухвания, когато бъде помолено да се занимава с дейност, включваща слушане или четене.

Разстройството на слуховата обработка при тийнейджърите по-трудно се открива, но влиянието му върху уменията за учене не е по-малко. Може да е причина за дефицит на вниманието, по-нисък успех в училище, нежелание за четене и/или слаби умения за четене с разбиране, както и затруднения с ангажирането със заниманията в учебните часове, което води и до фрустрация при подготовка на домашната работа.

Езикови проблеми при разстройство на слуховата обработка

Очевидните затруднения с произношението и речника са директно свързани с разстройство на слуховата обработка. Други симптоми на разстройство на слуховата обработка като проблеми със следването на инструкции по-трудно се откриват. Езиковите проблеми често произлизат от разстройство на езиковата обработка.

Реализиране на потенциала на детето

В много случаи, родителите не са наясно с дефицита в уменията за слухова обработка на детето им до момента, в който не забележат, че домашната работа се натрупва значително и отнема прекалено много време. Езиковата обработка е най-фундаменталното умение от всички умения за учене – дори процесът ни на мислене се случва на езика, на който говорим! Проблемите със слуховата обработка подкопават увереността и независимостта на ученика в процеса на учене.

Софтуерната програма Fast ForWord таргетира симптомите на разстройство на слуховата обработка

На сайта на Американската Асоциация по Говорни-Езикови-Слухови Умения (American Speech-Language-Hearing Association) родителите в Америка откриват говорен патолог или аудиолог, за да извърши поведенческо слухово тестване. Като алтернатива на това, много може да бъде направено и у дома от родителите чрез внимателно наблюдение на детето. Контролните списъци по-горе осигуряват добър първоначален метод за откриване на възможен дефицит в слуховата обработка.

Ако смятате, че детето ви не показва признаците за разстройство на слуховата обработка изброени в контролните списъци, тогава имате избор. Можете да посетите аудиолог и да проведете тестване, което може да потвърди подозренията ви. Или може директно да пристъпите към действия и да започнете да решавате проблема.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Точно както с всяко едно физическо или ментално умение, можете да подобрите уменията си за слухова обработка с правилния тип упражнения.

Повечето деца развиват тези умения съвсем естествено, просто като слушат езика, който се говори около тях. Обаче, някои деца имат нужда от повече езикова стимулация и практика отколкото те обикновено получават в ежедневните си езикови интеракции. Софтуерната програма Fast ForWord осигурява допълнителни упражнения, които са еквивалент на чуването на милиони думи.

Софтуерната програма е адаптивна. Това означава, че тя много бързо стига до скоростта и нивото на сложност, които ще представляват предизвикателство и ще стимулират детето ви да изгради по-добри когнитивни функции, което ще доведе до намаляване на симптомите на разстройство на слуховата обработка.

Ако се интересувате от разстройството на слуховата обработка и разрешаването на проблемите свързани с него, можете да се свържете със специалист обучен за работа с програмата Fast ForWord и да се консултирате. С помощта на тази консултация може да започнете да разбирате затрудненията на детето си по-добре и ще имате възможността да получите отговори на въпросите, които си задавате.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord