Могат ли всички да бъдат най-добри в четенето – връзка между грамотност и екзекутивните функции?

Могат ли всички да бъдат най-добри в четенето?

Връзката между грамотността и Екзекутивната функция

Невро-науката отговаря на Тим Шанахан

Уважаеми учители, занимаващи се с ограмотяване, пречат ли на съня ви нощем следните въпроси? Как да помогна на ученици, които откликват добре на фонетично-базирано обучение, но продължават да изпитват затруднения по отношение на гладкост при четенето? Какво друго мога да направя, за да им помогна? Кое е липсващото парче от пъзела?

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

За щастие, изследователите работят точно по тези въпроси и можем да се възползваме от техните знания.  Като невро-учен и речево-езиков патолог с над 20 години опит в работа с деца, съм наясно как настоящите изследвания в областта на науката за четенето  извършват ефективни интервенции и което е още по-важно, как можем да ги използваме, за да помогнем на учениците със затруднения при четенето да ги преодолеят.

Екзекутивната функция има значение

Изследователят на грамотността Тим Шанахан наскоро написа в своя блог предизвикваща размисъл публикация, в отговор на въпрос на учител на третокласници относно ролята на екзекутивните функции  в преподаването на грамотност. Шанахан пише “екзекутивната функция е тясно свързана със способността за четене. ” Учениците с най-добра работна памет,  когнитивна гъвкавост, самоконтрол и така нататък, статистиката сочи, са тези с най-добри умения за четене.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Наблюденията на Шанахан не са изненада за повечето педагози, но има едно важно условие. Шанахан пояснява, че когато се преподават в общ план (а не по отношение на четенето), уменията за екзекутивни функции няма задължително да подобрят четивните постижения. А само, когато специфични за четенето умения за екзекутивни функции се внедрят в програма за ограмотяване, децата могат да повишат своите екзекутивни функции и умения за четене.

Съществува ли такава програма за ограмотяване? Шанахан не предлага такава, но аз съм тук да ви кажа, че – има. Ще разгледам дълбокия и цялостен ефект, който тя може да окаже на ученик със четивни затруднения, като ви дам пример. Бих искал да ви представя Марк.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Опитите на Марк за ограмотяване

От ранна възраст Марк изпитва затруднения с четенето. Подобно на други ученици със затруднения, той има проблеми с декодирането и преминава интензивно директно фонетично обучение във втори клас. Марк също завършва компютърно-базирана допълнителна програма за развитие на умения за четене. И въпреки това, той продължава да чете бавно и затруднено, а проблемите с разбирането продължават дори и когато декодира безпогрешно.

В края на трети клас, училищният психолог диагностицира проблеми с вниманието, както и проблеми с вербалната и невербалната работна памет. Психологът установява, че Марк се е научил да декодира правилно, но неговата разсеяност често го кара да губи мястото, докъдето е стигнал. Слабата му работна памет е това, което му пречи да запомни какво е прочел, като допълнително затруднява неговите вече съществуващи проблеми с разбиране на прочетеното. В резултат, той препрочита текстовете многократно без голям ефект и започва да се притеснява от усилието, което му е необходимо, за да изпълни поставените му задания.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

В този момент, Марк е потиснат, родителите му са загрижени, а учителите му не са сигурни как да постъпят. Тъй като добрите умения за четене са една от най-важните предпоставки за академичен успех, и разбира се, мост към по-голяма увереност, всички искаха Марк да успее.

Успехите на Марк

Веднага щом започнах работа с Марк беше, предложих той да участва в различна компютърно-базирана интервенция от тази, в която беше участвал до този момент. Програмата включваше уроците за декодиране и четене с разбиране, които той познаваше добре, но задачите за четене включваха упражнения за постигане на концентрация и работна памет, характерни при четене. Тя също съдържаше и специфични компоненти за ограмотяване, разработени да изграждат уменията за екзекутивни функции, такива като когнитивна гъвкавост и самоконтрол. И накрая, програмата е силно адаптивна, което означава, че се ориентира към работа с конкретните затруднения на Марк и дава приоритет на изграждането на уменията, от които Марк се нуждае най-много.

И така, коя е тази програма, която предлага уменията за екзекутивни функции като част от процеса на ограмотяване? Тя се нарича Fast ForWord.

И има ли тя ефект? Абсолютно.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

До средата на четвърти клас, Марк се превръща в пламенен читател. Той толкова много започва да харесва четенето, че, според майка му, в момента чете самостоятелно през нощта и през почивните дни. Понякога, Марк толкова се задълбочава в четенето на книги, че се дразни, когато родителите му го прекъсват. Въпреки, че е много общителен, той често пренебрегва съобщения от приятелите си, докато не приключи главата, която е започнал.

Когато родителите му го питат защо сега харесва да чете толкова много, той казва – “Наистина съм добър в това. Учителят ми каза, че съм един от най-добрите.”

Въпреки че Марк е изключителен пример за силата на Fast ForWord, много клинични експерти като мен са били свидетели на ученици като Марк как правят обратен завой за не повече от една година. От стотиците ученици, с които съм работил, по-голямата част подобряват уменията си значително благодарение на Fast ForWord. Няколко от тях напускат курсовете за специално обучение, а други спират ползването на допълнителни услуги напълно. Един от моите потребители на Fast ForWord наскоро стана лицензиран педиатричен клиничен психолог, друг – уважаван софтуерен инжинер. 

Екзекутивната функция и науката за четенето

Спомнете си за всички ученици като Марк, на които сте преподавали. Дори и след подходящата намеса, те продължават ли да имат затруднения?

Ако отговорът е да, то може да е защото ефективното обучение по четене, не се заключава само в усвояването на основните умения за четене и писане. То също включва и екзекутивната функция, а напредъкът в научните изследвания на четенето ни насочва към причините за това. Марк се нуждае от първоначалното директно фонетично обучение, което е преминал, но докато дефицитите на екзекутивни функции не се отработят, то традиционното ограмотяване ще е ефективно само толкова.

Бизнес английски - корпоративно обучение и оценки

Програми за обучение и оценки по бизнес английски. Оценка на езиковите умения по английски. Подпомагане политиката за задържане на персонала.

Как следва да постъпват учителите на деца като Марк? В момента изисква ли се от вас да преминете обучение за това как да преподавате екзекутивни функции? Как бихте определили уменията за екзекутивни функции като относими към грамотността по-конкретно? И след това, как ще започнете тяхното ефективно внедряване в процеса на ограмотяване? Това е много работа и именно тук може да помогне програмата Fast ForWord.

Обучението с Fast ForWord включва екзекутивната функция в контекста на ограмотяването

Упражнението Flying Fish на Fast ForWord е пример за дейност, която интегрира изграждането на умения за екзекутивни функции в процеса на ограмотяване.

В това упражнение, ученикът неколкократно чува и вижда думата, която ще се появи по-късно в поток от други думи, като се очаква от ученика бързо да избере правилната дума от изписаните. Надписите се появяват на екрана, един по един, като се движат от ляво на дясно, а правилната дума се появява на случаен принцип във всяка нова серия от надписи. Тази простичка дейност изгражда умения за разпознаване на лексика и едновременно с това подсилва работната памет.

Какво научихме за ограмотяването от опита на Марк

Отново се връщаме на Мрак, нашият ученик със затруднения в четенето, който става отличник, за когото Fast ForWord е точната програма, защото предизвикателствата с четенето, които има той, са свързани в еднаква степен както с проблеми на екзекутивни функции, така и с такива на основните умения за ограмотяване.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Какво научихме от всичко това? Ученици със затруднения могат да станат отличници по четене, ако комбинираме директно обучение по четене с допълнително обучение, което изгражда умения за екзекутивни функции конкретно за целите на ограмотяване. Преподаването на тези същностни умения за екзекутивни функции, по начина по който те се прилагат при четене, може да се окаже липсващото парче от пъзела, необходимо да помогне на всички ученици с четивни затруднения да успеят.

Повече за Fast ForWord

Желаете да научите повече за програмата, която помогна на Марк да се научи да чете с радост и увереност? Fast ForWord подобрява основни умения в процеса на ограмотяване като звуково разпознаване и лексика, и същевременно отработва умения за екзекутивни функции като памет, концентрация и само-контрол.

Това е нашият принос към бъдещето, в което всеки Марк получава помощта при четене, от която се нуждае.

Тест за оценка на езиковите умения по английски език

Онлайн тест за владеенето на английски език по граматика, четене и слушане. Измерване на фонологичното осъзнаване, слушане и четене с разбиране.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord