British School of Sofia – иновация и просперитет

viber image 2019 11 03 15 25 03

British School of Sofia е иновативно училище, което подготвя неговите ученици по различен, по-интерактивен и интересен начин.

Главният метод на обучение е не чрез предаване на суха информация на подрастващите, а оставяйки техните мозъци да мислят и сами да стигат до заключенията, с които да разрешат проблема. 

Както вече споменахме, British School of Sofia вярва, че това, което остава вечно търсено, е умението да се мисли критично и творчески.  Затова училището използва системата на Fast ForWord, която развива в учениците именно когнитивните им умения чрез иновативни подходи.

Учениците, които са били в детската градина и в 1ви клас, вече са се запознали с основите на английския език, но тези които влизат по-късно или са с по-ниско ниво от връстниците си наваксват много бързо, заради добре развитата система. В началното училище TBL е разширено и учениците могат да го интегрират във всички свои уроци. Те развиват умения да могат да:

 • задават по-сложни въпроси
 • разширяват и развиват езика, лексиката и терминологията
 • виждат връзки между идеи, теми и предмет
 • Използват понятия от цялата учебна програма

Чрез използването на набор от мисловни карти (Визуални инструменти за мислене) учениците могат да придобият увереност в това да:

 • Определяне в контекст
 • Описване на качествата
 • Сравняване и контрастиране
 • Класифициране
 • Подреждане в последователност
 • Разглеждане на причината и следствието
 • Виждане на аналогии

Това са ключови умения, които учениците могат да продължат да използват и развиват в целия си живот.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

 

Обучение по проекти е друг успешен метод, който се използва в British School of Sofia.

BSS е иновативна институция на 21-ви век, различна от стария модел на пасивно изучаване на факти и рецитирането им извън контекста. Този остарял метод вече не е достатъчен, за да подготви учениците да оцелеят в днешния свят. Решаването на изключително сложни проблеми изисква учениците да притежават както фундаментални умения (четене, писане и математика), така и умения на 21-ви век (работа в екип, решаване на проблеми, събиране на информация, управление на времето, синтезиране на информация). Съчетавайки двете, ученици стават режисьори и мениджъри на своя учебен процес, напътствани и наставлявани от квалифицирани учители. Този подход дава възможност на децата да създадат проект, с който да покажат своето разбиране и да го представят пред общността.

           Визуални инструменти за мислене

British School of Sofia е дом на ума, където условията в класната стая подпомагат развитието на мисленето и помагат на учениците да се превърнат в опитни, независими и рефлективни ученици. Абсолютното им убеждение, че всички ученици имат вродени способности да мислят по различни начини.

Картите за мислене са визуален език или набор от инструменти, състоящ се от осем карти на процесите на мислене, разработени от д-р Дейвид Хайеръл. Те се фокусират върху развитието на осемте основни когнитивни процеса и се представят на учениците като инструменти за четене и писане, обучение по конкретно съдържание и интердисциплинарни изследвания. С течение на времето учениците се научават да използват няколко карти заедно и стават все по-свободни в избора на това кои мисловни процеси с техните карти за подпомагане отговарят на непосредствения контекст на ученето.

                                Въпроси за изследване

British School of Sofia поставя питането в центъра на образователния процес. Като задават по-открити и истински въпроси, учениците стават по-уверени в изразяването на своите възгледи и в развиването на своите интереси. Това е дълбоко личен процес, който представлява интелектуално предизвикателство за участващите в него, но също така и социално и емоционално предизвикателство. Той насърчава най-младите умове да развият своя собствена философия; свое собствено мислене за света.

BSS предлага цялостен подход към образованието. Той възпитава целия ученик, като развива способност за търсене, изследване и решаване на проблеми, както и основни умения за общуване и сътрудничество. Учениците се учат да прилагат наученото в различни контексти и в различни дисциплини.

 

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

 

Училището активно насърчава толерантността и зачитането на човешките различия. Това е залегнало в културата и етоса на училището. Отзивите на родителите по време на обсъжданията на по-чувствителни теми като цяло подкрепят подхода на училището. Основните британски ценности се внушават както явно, така и скрито. Чрез изучаваните теми учениците получават широки общи познания за гражданските отговорности в България, Обединеното кралство и в международен план.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord