Мозъкът развива най-добре зоните свързани с четене през първите две години от началното училище – науката го доказва!

Зоните в мозъка, които формират невронните мрежи свързани с четенето, се развиват при децата основно през първите две години на началната училищна възраст. След това растежът на тези мозъчни региони се стабилизира. Това е доказано от изследване продължило няколко години.

Резултатите показват колко голямо е значението на ранните интервенции при деца с дислексия. Обикновено тези интервенции започват в третата година от началното училище, но мозъкът тогава вече е по-малко податлив на развитие на невронните мрежи свързани с четенето.

В изследването са участвали 75 деца от района на Фландърс, които били наблюдавани за период от няколко години. Всяка година те попълвали няколко теста за четене и езикови умения и мозъкът им бил сканиран с ядрено-магнитен резонанс.

Тестването било проведено в края на предучилищна възраст ( 6-годишна възраст), след това във втори клас на началното училище и последно – във втория срок на пети клас.

Това дало възможност на изследователите да проследят как се развива мозъкът по време на различни фази на усвояване на умението за четене и степента, в която мозъчното развитие в съответните зони е различно при децата с дислексия.

Професор Маайке Вандермостен, един от водещите автори на изследването, споделя:

Това изследване ни позволи да установим, че невробиологичните различия между децата без затруднения с четенето и децата с дислексия могат да се наблюдават още преди те да се научат да четат. При децата с дислексия се вижда по-малък обем на мозъка в долната лява част на тилната зона. Връзките между тази зона и фронталните зони също са по-малко развити при децата с дислексия.

В допълнение, открихме, че децата с дислексия имат по-различно развитие на мозъчните региони в дясната страна на мозъка, които не са свързани с четенето. Бихме могли да го интерпретираме като начин за компенсация на дефицитите в невронната мрежа на четенето, който мозъкът се опитва да приложи като стратегия за справяне с трудностите, но изглежда, че този начин не е достатъчно ефективен.

Учените постоянно търсят решения на проблема със затрудненията с четенето и недостатъчно развитите когнитивни функции на мозъка. Fast ForWord е една от интервенциите, които съчетават откритията на невронауката за мозъчната пластичност от една страна и съвременните технологии – от друга.

Тази софтуерна програма е създадена с цел да се стимулира мозъка да изгражда нови невронни връзки и мрежи в зоните отговарящи за четенето, слуховата обработка, усвояването на език, концентрацията, работната памет и т.н.

Fast ForWord се използва от децата в училище и в домашна обстановка и за няколко месеца редовна употреба се наблюдава значително подобряване на изброените когнитивните умения.

Източник: Neuroscience News

Виж още

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord