Блог

brett jordan 94gizliwd8y unsplash

Преследвайте мечтите си: Защо изучаването на английски език е гаранция за постигане на успеха

В свят, който е все по-взаимосвързан, владеенето на английски език може да бъде ключът, който отключва безброй възможности за личностно и професионално развитие. Въпреки това

Прочетете повече »
jason goodman bzqu01v g54 unsplash

Изключителната важност на владеенето на английски език на работното място и неговото въздействие върху просперитета

В днешния глобализиран свят английският език недвусмислено се е утвърдил като основния език на международния бизнес, науката и технологиите. Способността за ефективно общуване на английски

Прочетете повече »
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord