Блог

Модалните глаголи в английския език: пълно ръководство.

Модалните глаголи в английския език: пълно ръководство | NSCenter

Пълно ръководство на модалните глаголи в английски език с техните употреби, характеристики и различните им времена. Какво представляват модалните глаголи – примери, същност и употреба. Общи характеристики на модалните глаголи. Кои са основните модални глаголи в английския език. Правила за употреба на модални глаголи. Как се образуват изречения с модални глаголи.

Прочетете повече »
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord