Блог

Как да подобрим метапознанието при четене за постигане на отлични резултати в училище?

Как да подобрим метапознанието при четене за постигане на отлични резултати в училище?

Четене с метапознание. Значението на метакогнитивните стратегии за четене Детето ви трудно би се справило в университета, ако в средното училище не е развило умението

Прочетете повече »
Как да подобрим фонемната и фонологична осъзнатост и каква е връзката с четенето и разбирането?

Как да подобрим фонемната и фонологична осъзнатост и каква е връзката с четенето и разбирането?

Как фонемната и фонологична осъзнатост влияят на четенето и разбирането на текста?
Какво причинява забавянето във фонологичната осъзнатост?
Ако четенето е вратата към бъдещето на вашето дете, то фонемната осъзнатост е ключът, който отключва тази врата. Без умения за фонемна или фонологична осъзнатост, свързването на звуковете със съответните буквени символи е трудно, а това възпрепятства научаването на четенето, постигането на гладкост на четене и пречи на развиването на умения за четене с разбиране.

Прочетете повече »
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord