Отключване на успеха: Ползите от владеенето на английски език при стартиране на собствен бизнес

gilly wcwn29nufmq unsplash

В днешната взаимосвързана глобална икономика владеенето на английски език се е превърнало в ценно предимство за предприемачите, които започват собствен бизнес. Независимо дали става дума за стартиране на технологичен проект, малко местно предприятие или предприятие за онлайн продажба, умението да се общува ефективно на английски език може да осигури значително конкурентно предимство и да отвори […]

Защо децата трябва да четат художествена литература?

nav rashmi kalsi en2kx 64zvm unsplash

Ползите от художествените произведения са повече, отколкото си мислите. Художествените романи предлагат четене за наслада, спасение, пренасяне в други светове или дори разтягане на собствения ни свят, но ползите не спират дотук. Ползите от четенето на художествени книги включват развиване на емпатия, която е изключително важно умение за живот. Въпреки че учениците със затруднения в […]

Обръщане на букви и писане наобратно: Дислексия?

jessicah hast prrtltpjdke unsplash

Много деца се подлагат на оценка за дислексия, защото пишат някои букви наобратно (понякога се нарича „огледално писане„). Означава ли писането наобратно или обръщането на буквите, че детето ви има дислексия? Мит: Обръщането на буквите е признак за дислексия „За съжаление това е мит, който сякаш има девет живота“, казват от Центъра за дислексия и […]

Езикът на империите: Историческа одисея на английския език

clarisse meyer jku2nnezabi unsplash

Езикът не е просто инструмент за комуникация, той е съд за култура, търговия и власт. В историята малко езици са имали толкова голямо влияние, колкото английският. Пътят на английския език е свидетелство за силата на езика в оформянето на света – от скромните му корени до сегашния му статут на глобален език. Произход на английския […]

Умения за изпълнително функциониране при възрастни

luis villasmil mlvbmbxfwi4 unsplash

Уменията за изпълнително функциониране при възрастните често са разликата между това човек да се справя добре с живота си и това „просто да се държи„. Способността ефективно да управляваме времето си, да определяме приоритетите на задачите и да се организираме сред постоянен поток от информация и разсейващи фактори. Тези важни умения са от съществено значение […]

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord