Идеи за запаметяване на нови думи на английски

Идеи за запаметяване на нови думи на английски език.

Въведение Научаването на нови думи е предизвикателство за всеки един човек, който изучава чужд език. Всеизвестен факт е, че в английския език голяма част от думите са полисемантични, т.е. многозначни. Тук се пораждат въпросите: „А как да запомня значенията на думите“? / „Има ли по-лесен метод, който мога да използвам“? Има много начини, които освен […]

Страдателен залог в английския език

Страдателен залог в английския език.

Образуване на страдателния залог в английския език. Залогът е глаголна категория, която показва отношението на глаголното лице към глаголното действие.
Преходни и непреходни глаголи. Действителен и страдателен залог. Словоредът в английския език.