По-добро умение за самоконтрол при децата чрез занимания с изкуство и култура – вижте ново проучване!

teenagers with schoolbags

Според ново изследване, проведено от учени към Университета в Лондон и Университета във Флорида, тийнейджърите, които участват в дейности, свързани с изкуство и култура (танци, театър, четене на художествена литература, посещения на културни събития), много по-рядко проявяват антисоциално или криминално поведение в сравнение с другите младежи. Проучването е показано, че положителният ефект на тези културни дейности продължава поне две години.

Изследователите са проследили данните на повече от 25 000 тийнейджъри в САЩ, които е трябвало да попълват въпросници в продължение на няколко години.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Учените измерват общата ангажираност на младежите с изкуство и култура като са взимали предвид участието на момичетата и момчетата в училищни клубове, певчески хорове, класове по изкуство извън училище, курсове по различни занаяти и ръчна изработка на красиви предмети, посещения на галерии и концерти и четене на книги извън задължителните за училище.

Резултатите от проучванията показват, че колкото по-ангажирани са тийнейджърите с тези дейности, толкова по-малко вероятно е те да проявяват антисоциално поведение (лоша дисциплина в учебните часове, сбивания, кражби, употреба и продажба на наркотици и т.н.)

По-добър самоконтрол, способност за емпатия и емоционална регулация

Учените също установяват, че младите хора, които се занимават по-често с изкуство и култура, показвали по-добри резултати на тестовете за умения за самоконтрол.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Един от авторите на изследването, д-р Дейзи Фенкорт, споделя:

Предишни изследвания също бяха показали, че заниманията с дейности, свързани с различен вид изкуства и занаяти, имат много силен положителен ефект върху менталното здраве на младежите и тяхното благосъстояние.

Сред другите ползи от изброените занимания, установени чрез предишни изследвания, спадат също така:

  • Подобрени социални умения;
  • По-добра способност за емпатия;
  • Намалено усещане за скука;
  • Подобрена самооценка;
  • По-добри умения за емоционална себерегулация;
  • Други фактори за здравословно социално-емоционално развитие на децата и младежите.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Разбира се, необходимо е осигуряването и на други условия за превенция на антисоциално поведение и изграждане на добър самоконтрол. Факторите, определящи посоката на академично и социално-емоционално развитие на децата и младежите, са няколко.

Изграждането на социални и емоционални умения с помощта на обучения е изключително важно, както и подобряването на когнитивните умения и екзекутивните мозъчни функции, от които зависи как едно дете се справя с предизвикателствата в учебния процес и в извънучилищните занимания.

Трудностите в ученето и усещането за несправяне с учебните задачи са една от възможните причини за антисоциално поведение. Учениците имат нужда да повярват в способностите си и да виждат напредък, за да продължават да правят усилия и да останат фокусирани върху академичното си развитие.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Когато са установени затруднения с ученето, на децата може да бъде предложена една иновативна и ефективна програма за подобряване на когнитивните функции и уменията за учене. Такава е софтуерната програма Fast ForWord. Тя е разработена на базата на откритията за невропластичността. С нейна помощ децата подобряват уменията си за четене, концентрация, усвояване на английски език, слухова обработка, логическо мислене, работна памет и т.н.

Източник: Neuroscience News

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord