Fast ForWord е водеща интервенция за проблеми с четенето според специалистите – вижте защо!

Fast ForWord е водеща интервенция за проблеми с четенето според специалистите

Fast ForWord е софтуерна програма, която повече от 15 години е водеща сред интервенциите за подобряване на четенето и другите когнитивни умения (концентрация, слухова обработка, работна памет), усвояване на английски език и т.н Все още съществува скептицизъм сред хората по отношение на научните открития, върху които е базирана програмата, т.е., че нови невронни пътища могат […]