Разстройство на слуховата обработка – кое го причинява и как влияе на ученето?

Разстройство на слуховата обработка – кое го причинява и как влияе на ученето?

Какво е разстройство на слуховата обработка, какво го причинява и как се отразява на ученето?

Централното разстройство на слуховата обработка е нарушена връзка между това как един човек чува даден звук и как този звук бива обработен. В повечето случаи, няма загуба на слуха или наличие на неврологично заболяване.

Разстройството на слуховата обработка не е заболяване. То описва симптоми, а именно затрудненията свързани с обработка на звуковете.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Уменията за слухова обработка обикновено узряват на около 7-годишна възраст. На тази възраст детето вече може да слуша езика с естествената му скорост и да разпознава добре звуковете вътре в думите (фонемна осъзнатост) по време на четене. При много деца, обаче, слуховата обработка отнема повече години, за да се развие добре. Това задържа усвояването на четенето и пречи на процеса на учене, но често не води до такава степен на забавяне, че да бъде засечен от тестовете за диагностициране на разстройството на слуховата обработка, които тестват уменията за спазване на последователност на звуковете и разграничаване на звуковете.

В много страни изучаването на четенето започва на 7-годишна възраст, тъй като тогава повечето деца ще са развили напълно уменията си за слухова обработка.

Повечето затруднения с четенето са свързани с обработката на езика

Изследване на Националния институт за здравето (1985-1995) открило, че 88% от затрудняващите се четящи имат слабо развита фонемна осъзнатост, причинена от недобре развита слухова или езикова обработка. Приблизително 25%+ от децата имат умения за четене, които са под нивото, което се очаква за възрастта им – широко разпространената слаба фонемна осъзнатост предполага преобладаване на недобре развити умения за езикова обработка, които задържат усвояването на четенето и ученето.

Това не е учудващо. Обработката на езика със скоростта на естествената реч не е лесна, изисква обработка със скорост до 40 звука в секунда. Уменията за слухова обработка се развиват във времето чрез практикуване на слушане, но често узряването на тези умения е забавено, което повлиява върху подобряването на уменията за учене на детето.

Наличие на диагностицирано разстройство на слуховата обработка има при 2-7% от населението. Заради поведението на избягване на проблема свързан със затруднения с четенето и ученето, много деца, които имат разстройство на слуховата обработка са всъщност диагностицирани с нещо друго – синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, дислексия или друго разстройство на ученето. А много други деца имат трудности с обработката на звукове, което пречи на четенето и ученето, но резултатите от тестовете за диагностициране не отчитат в достатъчна степен проблема или пък тези деца не биват тествани изобщо.

Как разстройството на слуховата обработка подкопава ученето?

Разстройството на слуховата обработка подкопава овладяването на езика, а това е основната порта към ученето. Това е и най-важното когнитивно умение, за което може би не сте чували! Децата, чиито умения за езикова обработка не се развиват както се очаква, са с по-голям риск от затруднения със следните неща:

  • Учене – точност и прецизност при слушане и разбиране
  • Четене – гладкост и разбиране
  • Социални взаимодействия
  • Мислене – вътрешният диалог използва език

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Забавянето в слуховата обработка също така пречи на развитието на работната памет (която е свързана с IQ), уменията за управление на вниманието или по-високото ниво на мислене и учене. Освен това, четенето с разбиране почти винаги е предизвикателство. Ако четенето не е автоматично, декодирането отнема прекалено много от вниманието, което би трябвало да е насочено към разбирането на текста.

Хиперсензитивното разстройство на слуховата обработка представлява хиперсензитивност към фоновия шум, което е още един фактор повлияващ на процеса на учене. Непоносимостта на детето към обичайните шумове нарушава способността му да учи ефективно и това с времето има акумулативен ефект, тоест негативното влияние се увеличава.

Безплатен доклад за разстройство на слуховата обработка

Fast ForWord като иновативно решение при разстройство на слуховата обработка

Софтуерната програма Fast ForWord е с доказани резултати за подобряване на слуховата обработка при деца и възрастни. Програмата включва голям брой бързи, адаптивни упражнения за ускоряване на узряването на уменията за слухова и езикова обработка. Тези упражнения са еквивалентът на чуването на милиони думи в рамките на само няколко месеца.

Какво причинява разстройството на слуховата обработка?

Уменията за слухова обработка се развиват естествено чрез ежедневната езикова интеракция и стимулация – слушане и говорене. Следователно, основните причини за разстройството на слуховата обработка се коренят в количеството езикови единици (думи), които детето има възможност да чуе с голяма точност в първите години на живота си.

В повечето случаи, има наличие на достатъчно стимулация около детето, за да може то да развие добри умения за езикова обработка до навършване на 6-7 годишна възраст. На тази възраст, повечето деца могат да разбират устна реч с естествената й скорост и могат да улавят фонемите (звуковете вътре в думите), за да усвоят добре и умението за четене. Най-значимият период от време в развитието на тези ключови и сложни умения в централната слухова нервна система са първите три години от живота на детето.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Пропуски в чуването на голям брой думи в ранното детство е причина за разстройството на слуховата обработка при децата

Известно изследване с името „Ранна катастрофа“ („Еarly Catastrophe“) извършено от изследователите Харт и Райсли, открива, че през първите три години на живота си децата в семейства с високообразовани родители чуват средно с 30 милиона думи повече отколкото техните връстници от семейства с нискообразовани родители. Тази разлика е наречена „празнината от 30 милиона думи“. Децата, които чуват повече думи в ранната си детска възраст получават един по-бърз старт в ученето и четенето.

Нарушенията в слушането може да причинят разстройство на слуховата обработка

Друга възможна причина е нарушение в езиковата стимулация заради прекалено голям брой детски вируси, повтарящи се ушни инфекции и други здравословни проблеми засягащи слуха. Тази ранна форма на разстройство на слуховата обработка се нарича разстройство на развитието на слуховата обработка.

По отношение на усвояването на английски език, децата, които не са родени в англоговоряща страна и не са чували английските звукове от ранна детска възраст, също могат да имат проблем с езиковата обработка на английски език и затруднения с обработката на английските звукове. Това се случва често при децата, които са осиновени от осиновители в САЩ от страни, в които не се говори английски език. Английският език е фонетичен, докато например езикът Мандарин е тонален. Децата родени в Китай, които биват осиновени в САЩ, имат нужда да започнат да изграждат съвсем нова езикова карта след преместването си в новата страна. Също така, тези деца са с по-висок риск от развиване на разстройство на езиковата обработка поради факта, че техният времеви прозорец за езиково развитие е скъсен в сравнение с другите деца, които се раждат в англоговорящата страна и разполагат с необходимите 3 години слушане на английски език за добро развиване на уменията за езикова и слухова обработка още в много ранна детска възраст.

Други причини за разстройството на слуховата обработка

Придобитото разстройство на слуховата обработка, от друга страна, се отнася до разстройството на слуховата обработка причинено от външно събитие. Това може да включва травма на главата, химиотерапия или болест като вирусния менингит. Придобитото разстройство на слуховата обработка е по-рядко срещано, но отново е свързано с нарушено развитие на когнитивните умения, което се отразява на езиковата обработка.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Около 40% от разстройствата на ученето са наследствени. Това е валидно и за разстройството на слуховата обработка – открива се при различни членове на семейството.

В крайна сметка, ние би трябвало да отбележим, че най-честата причина за разстройство на слуховата обработка при децата „не е нито една от изброените по-горе.“ Слуховата обработка е трудно за овладяване умение, което изисква невероятно бърза скорост на обработка и на много деца им е необходимо повече време, както и повече стимулация, отколкото заобикалящата ги среда предлага.

Един ден от живота на дете с разстройство на слуховата обработка

Разстройството на слуховата обработка при децата може да превърне ежедневието им в голямо предизвикателство. Когато сме ученици, нашата „работа“ е ученето в училище. Основният ни фокус е получаването на образование. Разстройството на слуховата обработка прави училищният ден много труден, фрустриращ и понякога унизителен, което рядко се осъзнава от околните, които нямат такова разстройство.

  • Детето с разстройство на слуховата обработка може да пропуска много от нещата, които учителят казва в часовете, особено, ако класната стая е шумна.
  • Домашната работа също може да е фрустрираща и стресираща. Това може да произлиза от неразбирането на задачата, неспособността да се следват инструкциите и/или проблеми с четенето.
  • Социалните разговори с връстниците също са предизвикателство, особено в шумното игрище в училищния двор.
  • Понякога децата с разстройство на слуховата обработка преживяват унизителни моменти, когато им се налага да дадат отговор в клас преди да са разбрали въпроса.
  • Четенето на глас в учебните часове или пред родителите често е още една изключително трудна ситуация.

Тези ежедневни фрустрации подкопават увереността и самочувствието на детето. Освен това, те създават негативно отношение към четенето и ученето, което след време ще става по-трудно за промяна. При много деца се случва надрастване на проблема със забавянията в слуховата обработка, но те така не променят създаденото вече негативно отношение към четенето и ученето.

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Как да идентифицирате разстройството на слуховата обработка и какви са следващите стъпки?

Известно е, че разпознаването на разстройството на слуховата обработка при детето по-навреме е от голямо значение. Американската Асоциация за развитие на слуховите и езикови умения (American Speech-Language Hearing Association) препоръчва формално тестване с помощта на аудиолог. Това тестване обикновено се случва в звукова стая. Различните нива на сила на звука и звукови комбинации тестват темпоралните аспекти на звуковото разграничение (последователност), разпознаването на слуховите патерни (модели) и способността за обработка на изкривени звукове или такива с лошо качество.

Но тъй като слуховата обработка влияе на поведението на децата, съществуват издайнически знаци за наличието на разстройство на слуховата обработка. Можете да наблюдавате поведението на децата като използвате списък с тези знаци, които са категоризирани по възраст.

Ако решите да приложите формалното тестване, ще получите съвети за справяне с разстройството на слуховата обработка у дома и в училище. Но това е всичко. Няма лекарства или магически хапчета за разстройство на слуховата обработка. То представлява забавяне в развиването на когнитивните умения. И точно както при всички останали забавяния в развитието на физически или когнитивни умения, единственият начин за подобряване на уменията за слухова обработка е чрез трениране със специално разработени за целта упражнения.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord