Терапия на разстройство на слуховата обработка с Fast ForWord

Терапия на разстройство на слуховата обработка

Уникалният, базиран на изследванията на мозъка, софтуер Fast ForWord за терапия у дома

Децата с разстройство на слуховата обработка не могат да обработват звуковете с естествената скорост на речта. Това означава, че слушането изисква усилия, а развиването на фонемната осъзнатост и четенето са предизвикателство за тези деца.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Предвиденият за домашно ползване специализиран софтуер за терапия на разстройство на слуховата обработка може да трансформира ученето като подобри тези умения за слухова и езикова обработка и по този начин да спомогне за преодоляването на това, което е задържало напредъка на учениците в училище. Програмата се нарича Fast ForWord и включва упражнения за подобряване на скоростта на звуковата обработка, езикови упражнения и такива, които развиват уменията за четене. Така стъпка по стъпка, ден след ден, децата с разстройство на слуховата обработка започват да се справят все по-добре в училище и извън него.

Повечето ученици откриват, че слушането, четенето и фокусирането започват да им се отдават все по-лесно след само няколко месеца работа с Fast ForWord.

Целите на терапията на разстройството на слуховата обработка

Fast ForWord се стреми да подпомогне преодоляването на широк кръг от учебни затруднения, чието възникване е свързано с наличието на разстройство на слуховата обработка.

Гладкост на четене и четене с разбиране

Автоматичността на четене изисква фонологична осъзнатост, която може да бъде възпрепятствана от разстройството на слуховата обработка. Като се тренира езиковата обработка, се постига подобряване на фонологичната осъзнатост, а това води до по-лесно усвояване на уменията за четене на всяка една възраст.

Умение за фокусиране

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

За децата с разстройство на слуховата обработка, слушането в класната стая изисква постоянни усилия. По подобен начин, четенето е трудна и изтощителна дейност заради усилията за изговаряне на всяка една дума по правилния начин. Това изтощение води до „изключване“ в учебните часове, разсеяност и/или поведение на избягване на учебните задачи, в резултат на което много деца получават диагноза синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност или разстройство с дефицит на вниманието.

Докато лекарствата за разстройство с дефицит на вниманието потискат симптомите, програмата Fast ForWord работи директно с корена на проблема – връзката на разсеяността с неефикасната слухова и езикова обработка.

Следване на напътствия

Децата със забавяне във функционирането на централната слухова система не обработват достатъчно бързо постъпващата слухова информация и затова не успяват да възприемат с точност и прецизност по-дълги „парчета“ от потока на устната реч. Учителят говори със скорост 50 mph, докато детето слуша със скорост 30 мph. По тази причина, някои думи биват изпускани в процеса на слуховата обработка. Фоновият шум също може да създава проблеми за децата с разстройство на слуховата обработка.

Програмата Fast ForWord има за цел да подобри ефикасността на слуховата обработка, за да може детето да възприема и обработва с точност постъпващата информация от устната реч.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Езикови умения

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctusРазстройството на слуховата обработка намалява капацитета на детето за учене чрез слушане и следователно възпрепятства научаването на езика от слушане на говорещите около детето. Това забавя усвояването на нови думи и граматически правила. Освен това, по-бавната обработка се отразява негативно и върху уменията за водене на разговор. Fast ForWord подобрява значително езиковата и слуховата обработка. Програмата се използва в удобно за детето време в домашна обстановка.
nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Програмата стимулира и изгражда нови невронни пътеки

Програмата Fast ForWord е създадена така, че да тренира слуховата обработка, както и свързаните с нея умения за учене MAPS (working Memory, Attention, auditory Processing and Sequencing), т.е. работната памет, вниманието, слуховата обработка и умението за спазване на правилната последователност в езиковата обработка.

Мозъчната активност след терапия на разстройството на слуховата обработка

Активиране на езиковите региони

Fast ForWord е разработена от 4 световно известни невроучени. Тя използва принципите на невронауката свързани с мозъчната пластичност, за да постигне ускоряване на невронното развитие. Програмата активира или „събужда“ езиковите региони в мозъка, което се вижда при сканиране с функционален магнитен резонанс (изследване на Темпъл, Станфордски университет).

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).

Упражненията включени във Fast ForWord таргетират всички аспекти на слуховото развитие. Това включва разпознаването на слухови модели (патерни), темпорално разграничение (разпознаване на звукове в определена последователност), слухова работна памет и поддържано внимание. Способността да се подобряват тези дълбоко заложени умения е основната причина за това програмата Fast ForWord да е уникална по отношение на терапията на разстройството на слуховата обработка.

Трайни резултати

Веднъж след като мозъкът научи ново умение, той го интегрира в ежедневната употреба и така ползите и промените стават устойчиви във времето.

Всъщност, ускоряването на развитието на тези умения често продължава след завършването на програмата. Това показват обратните връзки от родителите на децата преминали програмата.

Науката прогнозира такива трайни резултати. Подобрените основни умения освобождават ресурси за ускоряване на развитието на уменията от по-високо ниво.

Успехът е документиран както в журнала International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology (2013), така и в Brain Topography (2015)

Безплатен доклад за разстройството на слуховата обработка

Английски език за възрастни​

Онлайн индивидуален курс по английски език за възрастни. Подходящ за начинаещи (A0) до професионалисти (C1 и C2), кандидат студенти и интервюта за работа.

Домашна терапия с дистанционен коучинг

Програмата Fast ForWord е създадена така, че да осигури интензивна интервенция в домашна обстановка като това се комбинира с коучинг, подкрепа и напътствия от дистанция. Подходът е индивидуален и цялостен, като е бил усъвършенстван още повече в течение на времето.

Програмата Fast ForWord е образователна, а не медицинска интервенция. Нивото на успеваемост и удовлетворение е високо сред децата и родителите, които са използвали програмата, но е важно да се отбележи, че всеки индивид е уникален и заложените протоколи в тази интервенция не водят до едни и същи резултати при всяко едно дете. Това е част от реалността, която е необходимо да се има предвид.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord