Разстройство на слуховата обработка и ролята му в проблемите с четенето

Разстройство на слуховата обработка и ролята му в проблемите с четенето

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Значението на фонологичната осъзнатост за четенето

Разстройството на слуховата обработка и затрудненията с четенето са неразривно свързани. Влиянието на Разстройството на слуховата обработка върху езиковите умения е добре известно. Това, което не се отчита в достатъчна степен е фактът, че това разстройство подкопава фонологичната осъзнатост – ключовото умение за гладкост на четене и четене с разбиране. Понякога проблемите с фонологичната осъзнатост биват определяни като Разстройство на фонологичната обработка.

Фонологичната осъзнатост – способността да се чуват индивидуалните звукове (фонемите) в думите е в сърцевината на четенето, за да се постигне гладкост на четене и ефективност на декодирането, които позволяват да се изградят и добри умения за четене с разбиране.

Дешифрирането на отделните фонеми, особено когато става въпрос за фонемите в звукови комбинации като |sp| в английския език, изисква обработка със скорост от до 40 звука на секунда. Фонологичната обработка по време на четене изисква повече когнитивни ресурси в сравнение с обработката на устната реч, където думите се чуват като цели звукове. Много деца се затрудняват с нея.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Фонологичната обработка по време на четене изисква:

  • Слухова дискриминация: способността да се разпознават различията във фонемите (звуковете). Това включва идентифицирането на думите и звуковете, които са подобни и тези, които са различни.
  • Слухова памет: способността да се съхранява и спомня информация, която е дадена вербално.
  • Слухова последователност: способността да се спомня и реконструира реда на различни неща в списък или реда на звуковете в дума или сричка.
  • Слухово блендиране (смесване): процесът на свързване на фонемите, за да образуват думи. Например, индивидуалните фонеми “c”, “a”, и “t” в английския език се свързват заедно, за да формират думата “cat”.

За децата с Разстройство на слуховата обработка четенето е предизвикателство. Всъщност, забавянията в слуховата обработка, които варират по степен, са отговорни за повечето затруднения с четенето.

Това са когнитивни забавяния, които се третират най-добре с упражнения за трениране на мозъка, а не със списъци от думи или допълнителни инструкции.

Курсове по Английски език

Онлайн индивидуални курсове по английски език за деца и възрастни. Подходящи за начинаещи до професионалисти, кандидат студенти и интервюта за работа.

Програмата Fast ForWord за подобряване уменията за четене

Много ученици имат затруднения с четенето от самото начало. Други се сблъскват с проблеми в по-горните класове – те овладяват декодирането до 4-ти или 5-ти клас, но забавянията във фонологичната обработка води до изграждане на неефективен метод на четене, което изисква прекалено много концентрация, а това подкопава развиването на добри умения за четене с разбиране.

Програмата Fast ForWord третира проблемите със слуховата обработка и след това методично, стъпка по стъпка, изгражда гладкост на четене и уменията за четене с разбиране.

Източник: Gemm Learning

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord