Проблемите с концентрацията при децата – защо екзекутивните функции са ключови за успех в ученето?

Учителите често се сблъскват със следната ситуация – дете, което е зареяло поглед навън през прозореца по време на час, или се разсейва с екрана на телефона и някое TikTok видео.

В класната стая учителите могат да забележат невнимателните ученици и да използват техники за привличане на вниманието. Например, могат да се приближат до ученика и да му зададат въпрос. Но когато става въпрос за онлайн обучение, тези техники е трудно или невъзможно да се приложат.

Справяне с проблема с концентрацията в онлайн среда - ролята на екзекутивните функции

Невроучени, които говорят по тази тема, наблягат на факта, че не се взимат предвид фундаменталните механизми в мозъка, които помагат на учениците да задържат концентрацията си. Тези механизми се наричат екзекутивни мозъчни функции. Има установени начини, чрез които да се помогне на децата да ги развият и подсилят.

Добре известно е, че децата, които изпитват трудности с концентрацията наживо, са учениците с най-голям проблем със задържането на фокуса си и по време на онлайн уроците.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Невроучени в сферата на образованието са открили, че независимо от това дали учебната среда е реалната класна стая или виртуалната, учениците се нуждаят от добре развити умения за себерегулация (част от екзекутивните функции на мозъка), за да могат да преодоляват трудностите с управлението на вниманието си. Всъщност, това е определящ фактор за академичния им успех, а и за успеха им в личния живот.

Учени към Харвардския университет, начело с изследователката Стефани Джоунс, изготвят доклад за ролята на екзекутивните функции в учебния процес и уменията, свързани с тях. Докладът е разделен на три части, всяка от които разглежда определен вид умения.

"Умения-чадър“

Учениците, които са активни учащи и са ориентирани към постижения, си организират времето с последователност и постоянство, без да имат нужда от напомняне. Това е същността на умението за себерегулация, което спада към „уменията-чадър“.

Не става въпрос обаче само за добър самоконтрол по отношение на учебни задачи. Включва също така и умения за регулация на емоциите и поведението. Например, децата с добре развити умения за себерегулация и себеуправление могат да устоят на изкушението да отидат на парти на приятел или да започнат чат в социалните мрежи, ако все още не са завършили домашната си работа.

Тези три типа регулация – когнитивна, емоционална и поведенческа, заедно съставляват категорията на „уменията-чадър“ от екзекутивните функции.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Какво могат да направят учителите, за да помогнат на децата да развият тези умения?

Децата постепенно развиват тези умения като им бъдат поставяни задачи, фокусирани именно върху изграждането на способността да планират, да организират времето си и да решават различни казуси. Ако учителите обърнат специално внимание на изготвянето и поставянето на такива задачи, това ще доведе до изграждането на добри умения за себерегулация.

Понякога учениците имат нужда от допълнителна помощ за развиването на тези умения. Тогава използването на съвременни технологични средства като Fast ForWord може да се окаже повратна точка за академичния успех на децата и за изграждане на тези толкова съществени умения. Програмата Fast ForWord е специално разработена от невроучени на базата на откритията за невропластичността, така че да стимулира създаването на нови невронни връзки в областите в мозъка, които отговарят за работната памет, концентрацията, слуховата обработка, четенето, езиковите умения и логическото мислене. В допълнение към Fast ForWord, програмата Reading Assistant, усъвършенства умението за четене и слушане с разбиране, както и свободното говорене. Всички тези изброени когнитивни функции са тясно свързани с умението на децата за себерегулация.

Терапия чрез Fast ForWord​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.
Най-важните моменти
 • Умения за себерегулация;

 • Успешно учене;

 • Когнитивни умения;

 • Екзекутивни функции;

 • Управление на вниманието;

 • Организационни умения;

 • Умение за планиране;

 • Умение за четене;

 • Слушане и четене с разбиране;

 • Умение за учене;

 • Учене на английски език;

 • Хиперактивност, дефицит на вниманието, фокус и концентрация;

 • Fast ForWord развива когнитивните умения и екзекутивните функции, необходими за умението на децата за себерегулация.

 • Reading Assistant усъвършенства умението за четене и слушане с разбиране, както и свободното говорене.

Можете да прочетете повече по темата във втората част на статията „Уменията за себерегулация при децата определят успеха им в ученето – как могат да бъдат подобрявани?„.

Източник: Carnegie Learning

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).
Dr. Martha S. Burns, PhD

Dr. Martha S. Burns, PhD

Dr. Martha S. Burns has been a practicing speech-language pathologist in the Chicago area for more than 40 years. She serves on the faculty of Northwestern University, department of communication sciences and disorders, and has been a consultant to the Rehabilitation Institute of Chicago for 35 years. Dr. Burns is a fellow of the American Speech-Language-Hearing Association and has received honors from Northwestern University, Evanston Hospital Corporation, the American Speech-Language-Hearing Foundation, and St. Xavier University.

Dr. Burns has authored three books and more than 100 book chapters and articles. Doody's Rating Service selected her book on the right hemisphere published through Aspen Press as one of the best health sciences books of 1997. In addition to that book, Dr. Burns is the author of a book on aphasia, as well

Всички публикации
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord