Слуховата обработка е ключова за четенето и ученето – вижте как може да се подобри!

schoolchildren in class

Разстройството на слуховата обработка е свързано с влошено качество на слуховото възприятие, което може да е в основата на много от проблемите с ученето, включително затрудненията с четенето и усвояването на език.

Историята на Fast ForWord

Мозъчна пластичност за обучение и терапия. История на създателите доктори Мерзеник, Талал, Дженкинс и Милър. Основни ползи от обучението чрез Fast ForWord.

Има значително припокриване между случаите на проблеми със слуховата обработка и тези на затруднения с четенето и ученето. Изследвания са показали, че около 88% от децата, затрудняващи се с четенето, имат и много слаба способност за различаване на фонемите, а това се отразява негативно на декодирането по време на процеса на четене. Това означава, че причината за повечето забавяния в четенето е неспособността на децата ясно да различават звуковете в думите. Около 25% от децата имат определено ниво на затруднения с четенето в първите години на началното училище.

Оказва се, че уменията за слухова обработка са централни в учебния процес и развитието на детето. Но защо толкова рядко се говори за разстройството на слуховата обработка?

Има няколко причини:

 • То описва симптоми без специфичен причинител;
 • Симптомите не са постоянни;
 • Не съществува златен стандарт за тестване на това разстройство;
 • Не е включено в DSM-5 – ръководството за диагностика на разстройствата;
 • Не е създаден протокол за третиране на разстройството на слуховата обработка.

Терапия чрез мозъчна пластичност​

Помощ при дислексия, хиперактивност, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, обучителни трудности и затруднения при изучаването на английски.

Защо горните причини не са основание за пренебрегване на проблемите със слуховата обработка?

 • Дислексията, Синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност също описват симптоми без специфичен причинител, но на тях се гледа много по-сериозно отколкото на разстройството на слуховата обработка. Всъщност, при всички тези разстройства от значение е степента на силата на симптомите. Ако децата имат леки затруднения, не се поставя формална диагноза. Много деца има малко забавяне в слуховата обработка, което не пречи на научаването им да говорят и способността им да следват инструкции. В някои случаи обаче децата не могат да чуват ясно и да различават звуците в думите, а това нарушава умението им за четене и учене по време на учебните часове. Тогава става въпрос за диагностициране на разстройство на слуховата обработка.
 • Аргументът, че няма установени начини за третиране на проблемите със слуховата обработка, защото не може да се измери успехът на различните интервенции, също не е валиден. Разстройството на слуховата обработка причинява затруднения с четенето и концентрацията. Това означава, че ефективните интервенции използвани за третиране на проблеми със слуховата обработка водят до подобрения в уменията за четене и концентрация. Те могат да бъдат измерени и установени след прилагане на конкретни интервенции.

Английски език за деца и ученици​

Онлайн индивидуален курс по английски език за деца и ученици. Подходящ за начинаещи (A0) до кандидат студенти (C1 и C2).
Коя интервенция дава реални и измерими резултати?

Софтуерната програма Fast ForWord е създадена от невроучени с цел стимулиране на мозъка на деца и възрастни да изгражда нови невронни връзки, от които зависи развиването на когнитивните умения – слухова обработка, четене, езикови умения, концентрация, логическо мислене, работна памет и т.н. В рамките на няколко месеца редовна употреба, децата значително подобряват изброените умения и се справят много по-добре с ученето. Fast ForWord е разработена под формата на игра със забавни герои и може да се използва в училище или в домашна обстановка.

Източник: Gemm Learning

 • Разстройство на слуховата обработка

 • Умения за четене

 • Умения за слушане

 • Умения за декодиране

 • Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност

 • Fast ForWord

 • Учене на английски език

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord