За нас

Център по Невронауки

Образователен център Карнеги към Европейски център по невронауки

Вашият партньор за образователни програми за деца и възрастни

Европейски център по невронауки (NS Center) е основан в началото на 2016 г. и е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение. Европейски център по невронауки е официален представител на Carnegie Learning за България, Гърция, Македония, Сърбия, Албания и Черна гора. Чрез нашия партньор Carnegie Learning ние предлагаме висококачествени предложения за изучаване на английски език чрез Fast ForWord, социални и емоционални умения, професионално обучение и др.

Европейски център по невронауки променя начина на мислене за процеса на учене и предлага мощни инструменти, както за учители, така и за ученици.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Нашата визия

Визията на Европейски център по невронауки е да дадем възможност на всеки човек да разгърне пълния си потенциал чрез подобряване на когнитивните умения, повишаване на емоционалната компетентност, развиване на социалните умения и мозъка чрез невронауки, иновации и високи технологии.

Уникалният ни подход е мултидисциплинарен, съчетаващ научните разработки за работата на човешкия мозък и неговата пластичност с адаптивни технологии за обучение. Подходът проба-грешка, редица други модели, както и игрите като първичен и естествен начин за учене, са в основата на нашите програми.

За постигане на нашата визия, ние използваме иновации, невронаука, мозъчна пластичност, индивидуален подход според възможностите, споделен опит, учене чрез преживяване. Работим с деца и възрастни, за да създадем едно по-добро място за живеене.
За нас е важно да помогнем на децата да изразяват себе си и своята същност, да се радват на различията, знанието и вроденото си любопитство.
Ние искаме да създадем общност без граници, където всичко това да се осъществи.

Въвеждане на съвременни технологии в процеса на учене в България – Fast ForWord, Reading Assistant и други.

Чрез тези технологии ние искаме да осигурим обучение, което е съобразено с индивидуалните нужди и силните страни на всеки обучаващ се. Подходът се доближава максимално до естествения начин на учене при човека.

Нашата мисия
Нашите вярвания
За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord