6 подходящи дейности за хиперактивните деца – как да разпознаете по-фините симптоми?

6 подходящи дейности за хиперактивните деца.

Повечето хора са запознати с термина „Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност“ (СДВХ). Често асоциираме това разстройство с представата за ученици, на които им е трудно да стоят на едно място, импулсивни са и създават проблеми в класната стая или на публични места.

Вярно е, че много деца с този синдром проявяват тези симптоми, но също така е вярно, че тези признаци не винаги са част от картината.

Видове синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ)

Съществуват три вида СДВХ:

 • С доминираща хиперактивност-импулсивност;
 • С доминиращ дефицит на внимание;
 • Комбиниран вид от първите два.

Лесното разсейване е в сърцевината на СДВХ с доминиращ дефицит на внимание.

Представете си дете, което тихо си седи на чина и се взира някъде през прозореца по време на часовете, докато съучениците му решават учебните задачи или слушат урока. Детето загубва представа за време, изпуска ключови инструкции на учителя и не успява да довърши поставените задачи.

В същото време, друг ученик постоянно става от мястото си, за да вземе острилка или химикал от друг съученик и времето все не му стига, за да отговори на въпросите в упражненията. Друго дете не престава да рита съседния чин и дразни детето седящо пред него.

Всяко едно от тези деца има слаб контрол над поведението си и се затруднява със завършването на учебните задачи навреме. Но на кои от тези случаи учителят ще обърне най-вече внимание? А когато става въпрос за треньор, родител или друг възрастен в присъствието на много деца с толкова различни поведения?

Тъй като симптомите на деца със СДВХ с доминиращ дефицит на внимание са по-фини и понякога могат да приличат на притеснителност или депресивност, тези случаи биват често пренебрегнати и проблемите на тези ученици остават неразрешени.

Симптоми на СДВХ с доминиращ дефицит на внимание

Списъкът със симптоми на СДВХ с доминиращ дефицит на внимание включва 9 признака.

Критерият за диагностициране е следният: наблюдавани в период от поне 6 месеца прояви на 6 или повече от изброените симптоми в поведението на детето до 16-годишна възраст, а за 17-годишните и по-големите учащи – наличие на 5 симптома са достатъчни за установяване на СДВХ с доминиращ дефицит на внимание.

В допълнение, някои от признаците трябва да са били налице преди 12-годишна възраст, да се проявяват в 2 или повече различни обстановки и да нарушават справянето на детето с ежедневните дейности. Важно е да се изключат и други възможни медицински проблеми като разстройства на настроението или ниско ниво на кръвната захар.

Ето списъка със симптоми:

 • Често не успява да обърне внимание на детайлите или прави грешки по невнимание в училищните задачи или в други занимания;
 • Често се затруднява със задържането на вниманието върху задачи или по време на игра;
 • В много случаи изглежда, че се „изключва“, когато е необходимо да слуша този, с когото разговаря;
 • Често не следва инструкции и не успява да завърши учебните задачи или работните задължения (ако става въпрос за възрастен с това разстройство);
 • Често се затруднява с организирането на задачи и дейности;
 • Често няма желание и избягва да върши задачи, които изискват ментални усилия за по-продължително време (като домашната работа и учебни задачи в училище);
 • Често губи вещи, които са необходими за различни дейности (учебни материали, моливи, книги, инструменти, портфейли, ключове, документи, слънчеви очила, телефони);
 • Често се разсейва;
 • Често забравя неща свързани с ежедневните дейности.

Други характеристики на СДВХ с доминиращ дефицит на внимание

СДВХ с доминиращ дефицит на внимание се среща по-често при момичетата отколкото при момчетата. Симптомите стават по-забележими, когато детето е на възраст между 9 и 11 години. Има негативно влияние както върху социалния му живот, така и върху справянето му с учебните задачи и тестове.

Не се открива винаги ясна причина за възникването на СДВХ с доминиращ дефицит на внимание, но се знае, че има фамилен фактор. Едно изследване от 2017 година е установило, че 3 от всеки 4 деца с този проблем имат член на семейството със същото разстройство.

Установени са и още няколко рискови фактора за възникване на СДВХ с доминиращ дефицит на внимание – преждевременно раждане на детето или много ниско тегло при раждане, както и наличие на токсини в средата на живеене като например олово.

Препоръки за дома и за класната стая

Педиатрите, детските психолози, невролозите и други здравни специалисти могат да диагностицират СДВХ. Препоръчваните методи за третиране на проблема включват психотерапия, трениране на социалните умения и определени стратегии за подпомагане на детето в справянето с ежедневните предизвикателства.

Ето какво може да бъде направено в училище и у дома:

 • Разделяне на задачите на по-малки стъпки за улесняване на изпълнението;
 • Използване на списъци и календари за проследяване на срокове и поставените задачи;
 • Организирането на материалите така, че да бъдат лесно достъпни и всички необходими неща за задачите да бъдат предварително осигурени (когато детето тръгва на училище, работи по домашната работа или взима участие в извънкласна дейност);
 • Осигуряване на ясни, кратки инструкции за действие и задаване на въпроси на детето, за да се установи дали е разбрало инструкциите;
 • Минимизиране на разсейващите фактори (достъп до електронни средства, близост на бюрото до прозорец или врата вкъщи или прекъсване на работата на детето от брат или сестра);
 • Използване на съвременни ефективни методи и средства за интервенция.

Ранното идентифициране на СДВХ с доминиращ дефицит на внимание и навременното включване на необходимите интервенции може да намали значително симптомите и да доведе до огромни подобрения в уменията за учене на детето, неговите социални умения и самочувствието му.

Всички ученици имат много голям потенциал за развитие. Колкото по-скоро децата със СДВХ с доминиращ дефицит на внимание получат нужната им подкрепа с помощта на ефективни методи и средства, толкова по-бързо те ще започнат да реализират своя потенциал.

Програмата Fast ForWord e именно такава интервенция, базирана на невронауката и развиваща когнитивните умения на учениците, сред които са и уменията за фокус на внимание, добра работна памет, селективно внимание, слухова обработка, четене и т.н.

С помощта на тази програма децата тренират мозъка си и изграждат необходимите невронни пътеки и мрежи, за да подобрят значително уменията си за учене.

Източник: Gemm Learning

Най-важните моменти
 • Видове синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ);

 • Симптоми на СДВХ с доминиращ дефицит на внимание;

 • Други характеристики на СДВХ с доминиращ дефицит на внимание;

 • Препоръки за дома и за класната стая.

За нас
Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…
Абониране
Виж още

За нас

Европейски център по невронауки е водещ доставчик на образователни технологии, учебни програми и професионални решения за обучение…

Услуги

Терапия на аутизъм чрез Fast ForWord

Научно изследване на биологичните промени в слуховата функция при деца с аутизъм при третиране с програмата Fast ForWord.

Списък за родители с най-често срещани симптоми

Детето ви има ли затруднения с ученето?

Терапия на нарушения на слуховата обработка чрез Fast ForWord

Научно изследване: Откриване и лечение на деца с Централно нарушение на слуховата обработка (ЦНСО)

Терапия на Дислексия чрез Fast ForWord

Научно изследване: Невродефицити у деца с дислексия смекчена чрез Fast ForWord – доказателства чрез фЯМР

41 когнитивни умения

Терапия чрез Fast ForWord

Английски чрез Fast ForWord