Добро координиране на когнитивните процеси в мозъка – по-бързо усвояване на чужд език!

Източник: My Brainware

Способността на дадено дете или възрастен да постигне гладкост при говоренето на майчиния език или на чужд език зависи от степента на интегриране на различни системи в мозъка.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Способността на дадено дете или възрастен да постигне гладкост при говоренето на майчиния език или на чужд език зависи от степента на интегриране на различни системи в мозъка. Например, докато звуците се чуват в слуховата (аудиална) зона на мозъка, на тях е нужно да се отговори от говорната зона. Говорещият трябва да слуша собствения си говор, за да може да определи дали произношението му е правилно. Координирането на изброените процеси е още по-сложно, когато човек говори на чужд език.

В ранните фази на изучаване на нов език, повечето учащи превеждат от единия на другия език, освен ако двата езика не се учат едновременно от детето в ранното детство. Когато се придобие гладкост, нуждата от превод намалява и се увеличава способността за директен достъп до думите от новия език. Следователно, настъпва момент, в който при говорене на чуждия език не е необходимо да се активират толкова много когнитивни процеси както в началото, когато детето или възрастния са започнали да изучават езика. В първите нива на изучаване на езика се изисква интензивна работа на зоните в мозъка свързани със следните когнитивни умения: работна памет, памет за последователността, слухова обработка, говорни умения и умения за четене.

В много случаи, изучаването на нов език чрез комбиниране на визуални/текстови и аудиални средства води до по-добро запомняне на новите думи и структури. Това позволява на учащия да свърже значението с думата или фразата като разчита на картинки. Подобряването на работата на зоните в мозъка свързани със слуховата обработка и визуалното разпознаване на знаци, символи и образи ще доведе до по-бързо усвояване на чуждия език.

Използването на език изисква едновременна координация на уменията за последователност в лявото полукълбо на мозъка и уменията за прилагане на цялостни модели (патерни) в дясното полукълбо. С други думи, за да може един човек да изкаже дадено изречение, той трябва да усети цялостното значение и форма на мисълта, която бива вербализирана и едновременно с това да подреди думи в правилния ред. В допълнение, тъй като езикът изразява и чувства, лимбичната система в мозъка също се включва.


Подобряването на способността на мозъка да обработва информация и да координира няколко системи по едно и също време е фундаментално за изграждането на гладкост при използване на езика. По тази причина, учениците, които развиват когнитивните си умения, най-вече умението за обработка на визуална и аудиална информация, концентрация, запаметяване и сензорна интеграция, научават чужд език много по-бързо. Програмата Fast ForWord е създадена от невроучени с цел да подпомогнат развитието именно на тези когнитивни умения у деца и възрастни, за да усвоят чужд език много по-бързо, да подобрят четенето и да се справят с предизвикателствата в учебния процес по-ефективно.

Други статии

Плащане​ по банков път

Данни за сметка

Възможността за плащане с карта все още не е налична. Молим да ни извините и благодарим за търпението.