ДИСЛЕКСИЯ: КАКВО СТОИ ЗАД НЕЯ И КАК ДА БЪДЕМ В ПОДКРЕПА?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР

1 октомври 2020, четвъртък

13:00  -

  14:00

Организатор:

Creoberry

Водещи:

Джулия Камбуридис – клиничен психолог и ментор в Европейски център по невронауки.

Къде ще бъде проведен уебинара:

Уебинарът ще бъде проведен онлайн, излъчен Live във Facebook или Youtube каналите на NeuroTherapy.

Какво ще обсъдим по време на уебинара?

  • Как дислексията повлиява на функционирането на мозъка.
  • Как дислексията се отразява на личността.
  • Световно призната практика (Fast ForWord), която работи директно с причините за нарушението.
  • Ще отговорим на зададени въпроси на участниците.

За кого е подходящ уебинара?

За психолози, логопеди, социални работници, педагози, медицински специалисти, студенти, родители и всички, които проявяват интерес към темата.

Много родители възприемат дислексията като присъда за техните деца. Най-честият подход е да се контролират симптомите чрез помощни средства като използване на специални шрифтове, включване на различни сетивни модалности и др.

Дислексията е най-разпространената специална образователна потребност в световен мащаб – около 5-10% от децата, като в редица случаи остава недиагностицирана.

Всяка една от тези стратегии е с фокус върху симптома, а не причината. Не се поставя и акцент върху начина, по който децата преживяват трудностите си и как това се отразява на тяхната личност.
Разбира се, има надежда. Знаем, че е възможно когнитивните умения да се упражняват и развиват и по този начин децата с дислексия да преодолеят трудностите, които срещат.

Уебинарът на тема „Дислексия: Какво стои зад нея и как да бъдем в подкрепа“ цели да даде повече информация за дислексията, както и да представи нови възможности за работата на специалисти (психолози, логопеди, учители и родители) с деца, които имат дислексични трудности.

Вижте още

Уебинар 1

Ще се дискутира каква е ролята на организационната култура в постигането на целите на организацията, как да се изградят умения за екипи/организации в диагностиката и дизайна на културата на киберсигурност в съответствие със стратегията за киберсигурност на организацията, кои са подходите и инструментите за диагностициране на съществуваща култура на киберсигурност, създаване на желана бъдеща култура на киберсигурност и реализиране на тези идеи.

Управление на киберсигурността

Ще се дискутира каква е ролята на организационната култура в постигането на целите на организацията, как да се изградят умения за екипи/организации в диагностиката и дизайна на културата на киберсигурност в съответствие със стратегията за киберсигурност на организацията, кои са подходите и инструментите за диагностициране на съществуваща култура на киберсигурност, създаване на желана бъдеща култура на киберсигурност и реализиране на тези идеи.

Плащане​ по банков път

Данни за сметка

Възможността за плащане с карта все още не е налична. Молим да ни извините и благодарим за търпението.