Какво е Fast ForWord?

Повечето програми за учене на език и четене, работят върху основните симптоми, които затрудняват четенето на детето ви.

4,000,000 +

Човека,
преминали обучения

55 +

Държави

20 +

Години

Системата Fast ForWord – доказана чрез научни изследвания в наЙ-престижните американски университети

05

Онлайн терапията е подходяща за деца и възрастни с дислексия, разстройство на слуховата обработка, синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието, както и за хора с разстройства от аутистичния спектър – аутизъм и синдром на Аспергер

Социално-емоционални компетенции за деца

Ако децата ни не могат да управляват емоциите си и да градят отношения с другите, голяма част от знанията и уменията, на които ги учим няма да бъдат полезни. Чрез това обучение, децата ще се научат да разпознават емоциите (собствени и чужди), да ги регулират ефективно. Ще имат механизми за редуциране на стреса, гнева, разсеяността и тъжните състояния, да придобиват нужната увереност и социална осведоменост.

Още продукти и услуги

SoundSory

SoundSory е мултисензорна програма, комбинираща специално подбрана музика и поредица от двигателни упражнения, която помага да се подобрят двигателните и когнитивните способности при редица състояния.

ForBrain

Метод за използване на собствения глас, за да се спомогне развивитието на мозъка, паметта и комуникацията.

Коучинг за деца и родители

Коучингът помага на децата и родителите да намерят най-доброто решение за всяка ситуация чрез интересни и забавни методи.